Tin tức mới

  • Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động và Vệ sinh lao động.

    ...

Thông báo tuyển dụng

Tin tức - Sự kiện

Đăng kí nhận Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh RSS