Tin tức mới

  • Căn cứ thông báo số: 127/TB-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định giờ làm việc mùa hè. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh thông báo Quy định giờ học sinh vào học, thời gian giải...

Thông báo tuyển dụng

Tin tức - Sự kiện

Đăng kí nhận Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh RSS